Php strtr() Fonksiyonu

Php

strtr fonksiyonu, yazı içindeki belirli karakterleri parametrede verilenler ile değiştirir.

Php strrev() Fonksiyonu

Php

strrev fonksiyonu verilen değeri tersine çevirmek için kullanılır.

Php stristr() Fonksiyonu

Php

stristr fonksiyonu, değer içinde belirtilen karakteri bulduğu kısımdan sonrasını alır. Büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.

Php str_repeat() Fonksiyonu

Php

str_repeat fonksiyonu, verilen değeri belirtilen ölçüde tekrarlama işlemini yapar. İki parametre alır. ilk parametre tekrarlanacak değeri, ikinci parametre kaç kez tekrarlanacağını belirler.

Php ord() Fonksiyonu

Php

ord fonksiyonu parametre olarak verilen karakterin ASCII değerini döndürür. chr()’nin tersini yapar.

Php number_format() Fonksiyonu

Php

number_format fonksiyonu, verilen değeri binlik formata çevirir. 1, 2 veya 4 parametre alabilir.

Php isset() unset() ve empty() Fonksiyonları

Php

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Php goto() Fonksiyonu

Php

goto fonksiyonu kodlar arasında istenilen satıra atlamak ve o satırı çalıştırmak için kullanılır. Çok faydalı ve işinize yarayacak bir fonksiyondur.

Php include() Fonksiyonu

Php

include Php’nin en çok kullanacağınız fonksiyonlarında biridir. Bir dosya içinde başka bir dosyayı çağırmamızı sağlar.

Php date() Fonksiyonu

Php

Php’nin tarih-zaman fonksiyonu.

Php htmlentities() Fonksiyonu

Php

htmlentities() fonksiyonu bir değerde bulunan < ve > taglarını temizlemek için kullanılır.
oto aksesuarları | kamera sistemleri


Copyright © 2018 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.