Bu üç fonksiyon, birbirlerine benzer işlemlerde kullanılırlar. trim() fonksiyonu verinin sağında ve solunda yer alan tüm boşlukları temizlemek için kullanılır.

Örnek:

<?php

$veri = "   www.celalyurtcu.com   ";

echo trim($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: “www.celalyurtcu.com”

Görüldüğü gibi $veri değişkenine atanan değerin sağ ve solundaki tüm boşluklar temizlendi.

rtrim() fonksiyonu verinin sağındaki boşlukları temizlemek için kullanılır.

Örnek:

<?php

$veri = "     www.celalyurtcu.com     ";

echo rtrim($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: ” www.celalyurtcu.com”

ltrim() fonksiyonu verinin solundaki boşlukları temizlemek için kullanılır.

Örnek:

<?php

$veri = "     www.celalyurtcu.com     ";

echo ltrim($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: “www.celalyurtcu.com “