isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Örnek:

<?php

$degisken = "Celal";

if(isset($degisken)) {

echo "değişken tanımlanmış";

}
else
{
echo "tanımlı değişken bulunamadı.";
}

?>

Ekrandaki çıktı: değişken tanımlanmış

isset fonksiyonu $degisken değerinin içi boş bile olsa tanımlı bir değişken olduğu için TRUE değerini döndürür. Değişken hiç tanımlanmamış olsaydı FALSE değerini döndürecekti.

empty fonksiyonu isset fonksiyonunun tam tersini yapar. Bir değişkene değer atanmamışsa, veya değeri sıfır yada boş alfanümerik (null string) ise, doğru TRUE değerini döndürür.

Örnek:

<?php

$degisken = "";

if(empty($degisken))
{
	echo "değişken değeri boş veya geçersiz değer";
}

?>

Ekrandaki çıktı: değişken değeri boş veya geçersiz değer

unset fonksiyonu parametre olarak verilen değişkeni hafızadan silmek için kullanılır.

Örnek:

<?php

$degisken = "Celal";

unset($degisken);

?>

unset fonksiyonuna verdiğim $degisken ve içindeki Celal değeri silinmiş oldu.