number_format fonksiyonu, verilen değeri binlik formata çevirir. 1, 2 veya 4 parametre alabilir.

Kullanım şekli:

number_format($değer, ondalık hane sayısı, ‘ondalık ayırıcı’, ‘binlik ayırıcı’);

Örnek:

<?php

$deger = 1234.56;

$tl_formati = number_format($deger, 2, ',', '.');

echo $tl_formati;

?>

Ekrandaki çıktı: 1.234,56

Örnekteki format, Türk Lirası’na uygundur.