print_r fonksiyonu, bir dizinin içeriğini yazdırmak için kullanılır. Normal kullanımda dizi değişkenleri küme olarak düzgün bir şekilde yazdırmak için döngü içinde kullanıp her bir elemanı ayrı ayrı yazdırırız. Tüm bu işlemler için print_r fonksiyonu tek başına yeterlidir.

Örnek:

<?php

$dizi=array("Celal", "Ahmet", "Esra");
print_r($dizi);

?>

Ekrandaki çıktı: Array ( [0] => Celal [1] => Ahmet [2] => Esra )