strtr fonksiyonu, yazı içindeki belirli karakterleri parametrede verilenler ile değiştirir.

Örnek:

<?php

$veri = "Cêlâl";

$degistir = strtr($veri, "êâ", "ea");

echo $degistir;
?>

Ekrandaki çıktı: Celal

$veri değişkendeki tüm êâ karakterlerini, belirlediğimiz ea karakterleri ile değiştirdi.