str_repeat fonksiyonu, verilen değeri belirtilen ölçüde tekrarlama işlemini yapar. İki parametre alır. ilk parametre tekrarlanacak değeri, ikinci parametre kaç kez tekrarlanacağını belirler.

Örnek:

<?php
echo str_repeat(" Celal Yurtcu ", 2);
?>

Ekrandaki çıktı: Celal Yurtcu Celal Yurtcu