Her ne kadar iki komut arasında çok fazla hız farkı olmasa da, ikisini birbirinden ayıran bazı özellikler var.
Echo komutu, Print komutuna göre işlemciyi daha verimli kullanır. Aşağıda örnek echo ve print’in 100.000 kez parametresiz çalıştırılması sırasında geçen sürelerin ölçümünü gösteriyor.

Echoing 100000 of nothing
Execution time is 0.037015199661255 seconds.

Printing 100000 of nothing
Execution time is 0.040477991104126 seconds.

Komut adı: echo
Yazım şekli: echo (strint arg1 [,string argn…])
Döndürdüğü değer: yok

Komut adı: print
Yazım şekli: print (string arg)
Döndürdüğü değer: 1 (Her zaman)

1. Print bir fonksiyon gibi çalışarak geriye işlemin başarı durumunu boolean veritipinde bir değer olarak döndürür. Bu yönüyle print altyapısı echo’ya göre biraz daha karışıktır ve bu da icra süresine olumsuz etki eder.

Örnek:

$durum = print "Merhaba php!";

2. Echo bir fonksiyon gibi çalışmaz ve geriye bir değer döndürmez. Bu özelliği ile Print’e göre bir miktar daha hızlıdır.

3. Echo komutu ile virgülle ayrılmış birden fazla ifadeyi yazdırmak “.” katar birleştirme işleci ile birleştirerek yazdırmaktan daha hızlıdır. Print virgülle ayırarak yazmayı desteklemez.

Örnek:

echo $Merhaba, $php;
ifadesi

echo $Merhaba.$php;
ifadesine göre daha çabuk icra görür.

Kaynaklar:
http://www.dvessel.com/node/85
http://www.phpdiary.org/articles/echo-vs-print/
http://www.crazy-media.se/echo-vs-print/