ord fonksiyonu parametre olarak verilen karakterin ASCII değerini döndürür. chr()’nin tersini yapar.

Örnek:

<?php

echo ord('A');

?>

Ekrandaki çıktı: 65