Php ctype_alpha() ve ctype_alnum() Fonksiyonları

Php

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder.

Php chr() Fonksiyonu

Php

chr() fonksiyonu verilen ASCII değerin karakter karşılığını verir.

Php ucfirst() Fonksiyonu

Php

ucfirst() fonksiyonu değerdeki sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

Php ucwords() Fonksiyonu

Php

ucwords() fonksiyonu bir değerdeki her kelimenin baş harflerini büyük harfe çevirir.

Php strtolower() ve strtoupper() Fonksiyonları

Php

strtolower() ve strtoupper() fonksiyonları, değerdeki veriyi küçük harfe veya büyük harfe çevirmek için kullanılırlar.

Php scandir() Fonksiyonu

Php

scandir() fonksiyonu belirttiğiniz dizindeki tüm klasörleri ve dosyaları dizi olarak döndürür.

Php substr() Fonksiyonu

Php

substr() fonksiyonu bir değerin belirli bölümünü almak için kullanılır.

Php strlen() Fonksiyonu

Php

strlen() Fonksiyonu herhangi bir değerde bulunan karakterlerin sayısını verir. Örneğin ziyaretçinin üye kayıt sayfasında girdiği kullanıcı adı veya şifre uzunluğunu bu fonksiyon ile kontrol edebilirsiniz.

Php str_replace() Fonksiyonu

Php

str_replace() fonksiyonu istediğimiz karakterleri farklı bir karaktere dönüştürmemizi sağlar. Genellikle güvenlik amaçlı zararlı kodların temizlenmesinde kullanılır.

Php stripslashes() ve addslashes() Fonksiyonları

Php

stripslashes() fonksiyonu bir değerdeki ters bölü (\) işaretini temizlemek için kullanılır.

Php’de Fonksiyonu Öldürmek

Php

Php’de bir fonksiyonunun yapması gereken işi yapamaması durumunda işlemin o satırda durdurulmasını die() komutu sağlar. “Öldür” anlamına gelen bu fonksiyona ekranda görüntülenmesini istediğimiz metni parametre olarak verirsek eğer, hata oluştuğunda bu değeri ekrana yazdırır.
oto aksesuarları | kamera sistemleri


Copyright © 2018 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.