strrev fonksiyonu verilen değeri tersine çevirmek için kullanılır.

Örnek:

<?php

$veri = "Celal Yurtcu";

echo strrev($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: uctruY laleC