Echo ve Print arasındaki farklar

Her ne kadar iki komut arasında çok fazla hız farkı olmasa da, ikisini birbirinden ayıran bazı özellikler var.
Echo komutu, Print komutuna göre işlemciyi daha verimli kullanır. Aşağıda örnek echo ve print’in 100.000 kez parametresiz çalıştırılması sırasında geçen sürelerin ölçümünü gösteriyor.

Devamı »

Php print_r() Fonksiyonu

print_r fonksiyonu, bir dizinin içeriğini yazdırmak için kullanılır. Normal kullanımda dizi değişkenleri küme olarak düzgün bir şekilde yazdırmak için döngü içinde kullanıp her bir elemanı ayrı ayrı yazdırırız. Tüm bu işlemler için print_r fonksiyonu tek başına yeterlidir.

Devamı »

Php wordwrap() Fonksiyonu

wordwrap fonksiyonu, uzun bir metni belirtilen kısımlardan kesme işlemi yapar. Parametresini true verirseniz, belirtilen değer kelimenin ortasında bile olsa kesme işlemini yapar. true değeri verilmezse belirtilen uzunluktan itibaren kelimenin ilk bittiği karakterden itibaren kesme işlemini yapar.

Devamı »

Php trim() rtrim() ve ltrim() Fonksiyonları

Bu üç fonksiyon, birbirlerine benzer işlemlerde kullanılırlar. trim() fonksiyonu verinin sağında ve solunda yer alan tüm boşlukları temizlemek için kullanılır.

Devamı »

Php strtr() Fonksiyonu

strtr fonksiyonu, yazı içindeki belirli karakterleri parametrede verilenler ile değiştirir.

Devamı »

Php strrev() Fonksiyonu

strrev fonksiyonu verilen değeri tersine çevirmek için kullanılır.

Devamı »

Php stristr() Fonksiyonu

stristr fonksiyonu, değer içinde belirtilen karakteri bulduğu kısımdan sonrasını alır. Büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.

Devamı »

Php str_repeat() Fonksiyonu

str_repeat fonksiyonu, verilen değeri belirtilen ölçüde tekrarlama işlemini yapar. İki parametre alır. ilk parametre tekrarlanacak değeri, ikinci parametre kaç kez tekrarlanacağını belirler.

Devamı »

Php ord() Fonksiyonu

ord fonksiyonu parametre olarak verilen karakterin ASCII değerini döndürür. chr()’nin tersini yapar.

Devamı »

Php number_format() Fonksiyonu

number_format fonksiyonu, verilen değeri binlik formata çevirir. 1, 2 veya 4 parametre alabilir.

Devamı »

Php isset() unset() ve empty() Fonksiyonları

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Devamı »

Php goto() Fonksiyonu

goto fonksiyonu kodlar arasında istenilen satıra atlamak ve o satırı çalıştırmak için kullanılır. Çok faydalı ve işinize yarayacak bir fonksiyondur.

Devamı »

Php include() Fonksiyonu

include Php’nin en çok kullanacağınız fonksiyonlarında biridir. Bir dosya içinde başka bir dosyayı çağırmamızı sağlar.

Devamı »