Php ctype_alpha() ve ctype_alnum() Fonksiyonları

PHP

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder.

ctype_alpha Örnek:

<?php

$veri = "Celal";

if(ctype_alpha($veri))
{

echo "Değişken alfabetik.";

}

else
{

echo "Değişken alfabetik değil.";

}

?>

Ekdandaki çıktı: Değişken alfabetik.

ctype_alnum Örnek:

<?php

$veri = "1234";

if (ctype_alnum($veri)) {

echo "Değişken numerik.";

}
else
{
echo "Değişken numerik değil.";
}

?>

Ekrandaki çıktı: Değişken numerik.

2 Yorum

  1. Örnekte kullandığınız Celal kelimesinde çöşğü gibi Türkçe’ye has harfler yok. Oysa ctype_alpha Türkçe’ye has harfleri harf olarak kabul etmiyor. Çözüm nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir