Php’nin tarih-zaman fonksiyonu.

Örnek:

<?php

echo date('d.m.Y H:i');

?>

Ekrandaki çıktı: 31.10.2009 15:19

date fonksiyonu “Yıl” kullanımı

Büyük Y harfi 4 haneli (2009) formatında değer döndürür.
Küçük y harfi 2 haneli yılın son 2 sayısı (09) olarak değer döndürür.


date fonksiyonu “Ay” kullanımı

Büyük F karakteri ayları yazı ile tamamınn değerini döndürür.(October)
Büyük M karakteri ayların ilk 3 harfinin değerini döndürür.(Oct)
Küçük m karakteri ayları sayısal olarak 01 – 12 arasında 2 basamaklı olarak değer döndürür.
Küçük n karakteri ayları sayısal olarak 1 – 12 arasında değer döndürür.