strtolower() ve strtoupper() fonksiyonları, değerdeki veriyi küçük harfe veya büyük harfe çevirmek için kullanılırlar.

strtolower Örnek:

<?php

$veri = "Celal Yurtcu";

echo strtolower($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: celal yurtcu

strtoupper Örnek:

<?php

$veri = "Celal Yurtcu";

echo strtoupper($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: CELAL YURTCU