chr() fonksiyonu verilen ASCII değerin karakter karşılığını verir.

Örnek:

<?php

echo chr(051)."<br>";

echo chr(052)."<br>";

echo chr(053)."<br>";

?>

Ekrandaki çıktı:

)
*
+