stripslashes() fonksiyonu bir değerdeki ters bölü (\) işaretini temizlemek için kullanılır.

Kullanım şekli:

stripslashes($veri)

Örnek:

<?php

$veri = "Nasılsın \ İyimisin?";

echo stripslashes($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: Nasılsın İyimisin?

Görüldüğü gibi \ karakterini temizledi.

addslashes() fonksiyonu da tam tersini yapar. ters bölü (slash) olmadığı halde tırnağın önüne bir ters bölü (slash) ekler.

Örnek:

<?php

$veri = "Yarın Ankara'ya gideceğim.";

echo addslashes($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: Yarın Ankara\’ya gideceğim.