substr() fonksiyonu bir değerin belirli bölümünü almak için kullanılır.

Kullanım şekli:

substr($değişken, başlangıç, sayı)

Örnek:

<?php

$veri = "Celal Yurtcu";

echo substr($veri,6);

?>

Ekrandaki çıktı: Yurtcu

Uzunluk değerini kullanalım

Örnek:

<?php

$veri = "Celal Yurtcu";

echo substr($veri,2, 8);

?>

Ekrandaki çıktı: lal Yurt

Fonksiyonda, başlangıç değerinin belirtilmesi gereklidir, uzunluk değeri isteğe bağlıdır. Uzunluk değeri girilmezse verinin son karakterine kadar işlem devam eder.