strlen() Fonksiyonu, herhangi bir değerde bulunan karakterlerin sayısını verir. Örneğin ziyaretçinin üye kayıt sayfasında girdiği kullanıcı adı veya şifre uzunluğunu bu fonksiyon ile kontrol edebilirsiniz.

Kullanım şekli:

strlen($veri)

Örnek:

<?php

$veri = "Celal Yurtcu";

echo strlen($veri);

?>

Ekrandaki çıktı: 12

Not: strlen kullanırken boşlukları da karakter olarak değerlendirdiğini unutmayın.