Php ile Veritabanı İşlemleri – Delete

Veritabanındaki belirtilen kayıtları silmek için Delete komutu kullanılır.

Devamı »

Php ile Veritabanı İşlemleri – Update

Veritabanında tabloda bulunan verileri güncelleştirmek için Update komutu kullanılır.

Devamı »
PHP

CHMOD Nedir ve Nasıl Kullanılır?

CHMOD, web sunucusu üzerindeki dosyaya erişimin hangi yetkilerle yapılacağını belirtmek için yapılan yetki işlemidir.

Devamı »
PHP

Php ile Session Oturum Yönetimi

Php4 versiyonu ile birlikte kullanılmaya başlanan Session yani Oturum, ziyaretçi bilgilerini diğer sayfalar arasında kullanabilmemizi, özelleştirilmiş sayfalar oluşturmamızı ve şifreli sayfalar gibi daha birçok konuda bize yardımcı olan çok faydalı bir özelliktir.

Devamı »
PHP

Php’de Aritmetik İşlemler

Her programlama dili gibi Php’nin içinde de aritmetik işlemler vardır. İlk olarak 4 işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi inceleyelim.

Devamı »
PHP

Php Fonksiyonlar

Fonksiyonlar çok esnek bir yapıya sahiptir, kendilerine gönderilen değer veya değerler doğrultusunda görevi olan işlemleri yaparlar. Genelde aritmetik işlemlerde kullanılırlar. Fonksiyon tanımlarken function() ifadesi kullanılır ve isimleri rakam ile başlayamaz.

Devamı »
PHP

Php Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü, bir dizi değişkenin bütün elemanları için istenilen işlemi yapar. For döngüsündeki gibi kaç defa tekrar edileceğini belirtmeyiz. Döngünün tekrarını dizideki eleman sayısı belirler. Kullanımı oldukça kolaydır.

Devamı »
PHP

Php While Döngüsü

While döngüsü, parantez içinde belirtilen koşul doğru olduğu sürece istenilen kod bloğunu çalıştırır.

Devamı »
PHP

Php For Döngüsü

Öncelikle döngü nedir bunu öğrenelim; Döngüler, istenilen işlemlerin belirtilen aralık kadar tekrarlanması veya başlangıç değerinden bitiş değerine kadar belirtilen sayılarla ilgili işlemi yaptırmak için kullanılırlar.

Devamı »
PHP

Php’de Operatörler

Bu makalemizde Php’de kullanılan operatörlerin kullanımını öğreneceğiz.

Devamı »
PHP

Php Switch Kontrolü

Php’de denetim yaparken if deyiminin yanında bir de switch deyimi vardır.Bu komutla programda bir değişkene karşılık olmak üzere, değişik şekilde seçenekler sunulur.Tabi bu seçenekleri if deyimiyle yapmakta mümkün. elseif komutunu çok fazla kullanmamız gerekecekse switch daha kullanışlıdır.

Devamı »
PHP

Php if else Kontrolü

if ingilizce bir terimdir ve türkçe karşılığı eğer anlamına gelir. Çalışma mantığı ise; eğer verdiğim koşul gerçekleşiyorsa şunları, gerçekleşmiyorsa bunları yap demektir. Basitçe yaptığı iş budur.

Devamı »
PHP

Php Print ve Echo Komutu

İlk dersimize Php’nin Print ve Echo komutları ile başlıyoruz.
Print ve Echo komutları bir değerin ekrana yazdırılmasını sağlar.

Devamı »