Foreach döngüsü, bir dizi değişkenin bütün elemanları için istenilen işlemi yapar. For döngüsündeki gibi kaç defa tekrar edileceğini belirtmeyiz. Döngünün tekrarını dizideki eleman sayısı belirler. Kullanımı oldukça kolaydır.

Örnek:

<?php

$otomobiller = array('Mercedes','Bmw','Opel','Honda','Renault');

foreach($otomobiller as $elemanlar){

echo $elemanlar."<br>";

}

?>

Kodları test ettiğinizde dizideki tüm elemanlar sırasıyla listelenecektir.

Ekrandaki çıktı:

Mercedes
Bmw
Opel
Honda
Renault

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.celalyurtcu.com/dosyalar/foreach-dongusu.zip adresinden ulaşabilirsiniz.