While döngüsü, parantez içinde belirtilen koşul doğru olduğu sürece istenilen kod bloğunu çalıştırır.

Kullanımı:

while (koşul)
{
koşula göre yapılacak işlemler
}

Örnek:

<?php

$sayac = 1;

while ($sayac <= 4)

{
echo "<h$sayac>Celal Yurtcu</h$sayac><br>";

$sayac++;

}

?>

Bu örneğimizde $sayac değişkenine 1 değerini atadık. Döngünün 4’e eşit veya küçük olması durumunda ekrana Celal Yurtcu yazdırdık ve sayaç değerini tagının değeri olarak yazdırık, her yazı farklı boyutlarda görünmüş oldu. Döngü sonunda $sayac değerini 1 artırdık (++ işareti değeri 1 artırır). Eğer $sayac değerini artırmazsak kod bloğu sonsuz döngüye girmiş olur ve bu durumda hiçbir zaman şart sağlanamaz.

Döngüleri kullanırken gerekli satırda değerlerini artırmayı unutmamalıyız.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.celalyurtcu.com/dosyalar/while-dongusu.zip adresinden ulaşabilirsiniz.