Veritabanında tabloda bulunan verileri güncelleştirmek için Update komutu kullanılır.

Kullanım şekli:

UPDATE tablo_adı SET kolon_adı=yeni değer WHERE kolon_adı=eski değer

Örnek:

<?php
$baglanti = mysql_connect("localhost","root","1234");
if (!$baglanti)
  {
  die("MySQL bağlantısı sağlanamadı");
  }

mysql_select_db("veritabani", $baglanti);

$guncelle = mysql_query("UPDATE tablomuz SET ad='CELAL' WHERE ad='Celal' AND soyad='Yurtcu'");

if($guncelle)
{
	echo "Bilgiler güncellendi.";
}
else
{
	echo "Hata oluştu";
}

mysql_close($baglanti);
?>

Üstteki kodları test ettiğinizde ilgili tabloda adı Celal ve soyadı Yurtcu olan değerin adı büyük harf CELAL olarak güncellenecektir.