Her programlama dili gibi Php’nin içinde de aritmetik işlemler vardır. İlk olarak 4 işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi inceleyelim.

<?php

$sayi1 = 10;
$sayi2 = 5;

//Toplama işlemi
$topla = $sayi1 + $sayi2;
echo $topla."<br>";

//Çıkarma işlemi
$cikar = $sayi1 - $sayi2;
echo $cikar."<br>";

//Çarpma işlemi
$carp = $sayi1 * $sayi2;
echo $carp."<br>";

//Bölme işlemi
$bol = $sayi1 / $sayi2;
echo $bol."<br>";

?>

Ekrandaki çıktısı şu şekilde olacak:

15
5
50
2

Bölümden Kalanı Bulma

Php’de bir bölme işleminden kalan değeri bulmayı inceleyelim.

Örnek:

<?php

$bolumden_kalan = 10%3;

echo $bolumden_kalan;

?>

Ekrandaki çıktısı 1.
10 sayısını 3’e böldüğümüzde geriye 1 değeri kalır.

Karekök bulma

Php’de karekök bulmak için basit bir fonksiyon olan sqrt()‘yi kullanacağız.

Örnek:

<?php

echo sqrt(36);

?>

Bu örnekte 36 değerinin karekökünü bulduk, ekrandaki çıktı 6.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.celalyurtcu.com/dosyalar/matematiksel-islemler.zip adresinden ulaşabilirsiniz.