Php’de Operatörler

PHP

Bu makalemizde Php’de kullanılan operatörlerin kullanımını öğreneceğiz.
Daha önceki örneklerde kullandığımız “=” işaretinin de bir atama operatörü olduğunu belirterek derse başlayalım.

<?php
$isim = "Celal";
?>

$isim değişkenine Celal değerini atadık.

Aritmetik Operatörler

Toplama + 1+1=2
Çıkarma – 5-3=2
Çarpma * 5*2=10
Bölme / 6/2=3
Kalan % 10%3=1

Örnek:

<?php

$sayi1 = 20;
$sayi2 = 10;

//Toplama işlemi
$topla = $sayi1 + $sayi2;
echo $topla."<br>";

//Çıkarma işlemi
$cikar = $sayi1 - $sayi2;
echo $cikar."<br>";

//Çarpma işlemi
$carp = $sayi1 * $sayi2;
echo $carp."<br>";

//Bölme işlemi
$bol = $sayi1 / $sayi2;
echo $bol."<br>";

?>

Ekrandaki çıktı:

30
10
200
2

Karşılaştırma Operatörleri

== eşit
=== birebir eşit
!= eşit değil
> büyüktür
< küçüktür >= büyük veya eşit
<= küçük veya eşit


Örnek:

<?php

$sayi1 = 5;
$sayi2 = 3;

if($sayi1==$sayi2){
echo "Sayılar eşit.";

}else if($sayi1!=$sayi2){
echo "Sayılar eşit değil";

}else if($sayi1===$sayi2){
echo "Sayılar birebir aynı.";

}else if($sayi1<$sayi2){
echo "sayi1 sayi2 den küçük.";

}else if($sayi1>$sayi2){
echo "sayi1 sayi2 den büyük.";

}else if($sayi1<=$sayi2){
echo "sayi1 sayi2 den küçük veya eşit.";

}else if($sayi1>=$sayi2){
echo "sayi1 sayi2 den büyük veya eşit.";

}else{
echo "Hiçbiri.";

}
?>

Ekrandaki çıktısı: “Sayılar eşit değil” şeklinde olacaktır. Çünkü if deyimini kullandık.
$sayi1 ve $sayi2‘nin değerlerini değiştirerek diğer karşılaştırma sonuçlarını da görebilirsiniz.

Mantıksal Operatörler

|| veya
or veya
&& ve
and ve
Xor şartlı veya (sadece sol veya sağ)
! değil

Örnek:

<?php

$marka = "Tunçmatik";

if($marka=="Tunçmatik" || $marka=="Casper")
{
if($marka=="Tunçmatik") echo "marka değeri boş değil: <b>Değer= Tunçmatik</b>";
elseif($marka=="Casper") echo "marka değeri boş değil: <b>Değer= Casper</b>";
}

else
{
echo "marka değeri Tunçmatik veya Casper değil.";
}

?>

$marka değişkenindeki değerin Tunçmatik veya Casper olup olmadığını kontrol ettik.
Ekrandaki çıktısı: “marka değeri boş değil: Değer= Tunçmatik” olacaktır.
Mantıksal operatörler kullanılırken sık yapılan hatalardan biri de, eşitlik kontrolü yaparken == çift eşittir yerine tek eşittir = kullanmaktır.
Tek eşittir kullanmak o değişkene yeni bir değer atamak anlamına geldiğini unutmayalım.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.celalyurtcu.com/dosyalar/operatorler.zip adresinden ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir