if ingilizce bir terimdir ve türkçe karşılığı eğer anlamına gelir. Çalışma mantığı ise; eğer verdiğim koşul gerçekleşiyorsa şunları, gerçekleşmiyorsa bunları yap demektir. Basitçe yaptığı iş budur. else ifadesi eğer verilen koşullar gerçekleşmediyse o zaman yapılacak işlemleri ifade eder.

if Kullanımı:

<?php

if (koşul belirtiriz) {

echo "buraya koşula göre yapılması gereken işlemler yazılır";
}
else
{
echo "koşul gerçekleşmediyse yapılacak işlemler";
}

?>

Örnek:

<?php

$sayi = 5;

if($sayi==5)

{
echo "sayı değeri 5";

}else{

echo "sayı değeri 5 değil";

}

?>

Örneğimizde $sayi isimli değişkene 5 değerini atadık. Daha sonra if ile değerin 5’e eşit olup olmadığını sorguladık. Bu kodları test ettiğinizde ekrana “sayı değeri 5” ifadesi yazılacaktır. Eğer $sayi değişkenini 5’den farklı bir sayı yaparsanız o zaman else kısmı devreye girecek ve ekrana “sayı değeri 5 değil” yazacaktır.

elseif kullanımı:

elseif; if komutu ile birlikte birden fazla koşulu kullanmamızı sağlar.

Örnek:

<?php

$sayi = 5;

if($sayi==5)

{
echo "sayı değeri 5";

}
elseif($sayi==6)

{
echo "sayı değeri 6";

}

else{

echo "sayı değeri 5 veya 6 değil";

}

?>

Örneğimizde $sayi değişkeni eğer 5 ise ekrana “sayı değeri 5”, $sayi değişkeni 6 ise ekrana “sayı değeri 6”, her ikisi de değilse ekrana “sayı değeri 5 veya 6 değil” yazmasını belirttik.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.celalyurtcu.com/dosyalar/if-else.zip adresinden ulaşabilirsiniz.