Fonksiyonlar çok esnek bir yapıya sahiptir, kendilerine gönderilen değer veya değerler doğrultusunda görevi olan işlemleri yaparlar. Genelde aritmetik işlemlerde kullanılırlar. Fonksiyon tanımlarken function() ifadesi kullanılır ve isimleri rakam ile başlayamaz.

Kullanımı:

function fonksiyon_adi ($deger1, $deger2)
{
fonksiyonda yapılacak işlemler..
}

Örnek:

<?php

function topla($sayi1, $sayi2)
{
$sonuc = $sayi1 + $sayi2;
echo $sonuc;
}

topla(3,4);
?>

topla isimli bir fonksiyon tanımladık. fonksiyonumuz iki parametre alıyor $sayi1 ve $sayi2.
Gelen iki değeri toplayıp sonuc adında bir değişkene atadık.
Son olarak fonksiyonumuzu çağırdık ve dönen değeri ekrana yazdırdık.
Bu fonksiyonun ekrana yazdırdığı değer: 7.

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.celalyurtcu.com/dosyalar/fonksiyonlar.zip adresinden ulaşabilirsiniz.