PHP

Php isset() unset() ve empty() Fonksiyonları

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Devamı »
PHP

Php goto() Fonksiyonu

goto fonksiyonu kodlar arasında istenilen satıra atlamak ve o satırı çalıştırmak için kullanılır. Çok faydalı ve işinize yarayacak bir fonksiyondur.

Devamı »
PHP

Php include() Fonksiyonu

include Php’nin en çok kullanacağınız fonksiyonlarında biridir. Bir dosya içinde başka bir dosyayı çağırmamızı sağlar.

Devamı »
PHP

Php date() Fonksiyonu

Php’nin tarih-zaman fonksiyonu.

Devamı »
PHP

Php htmlentities() Fonksiyonu

htmlentities() fonksiyonu bir değerde bulunan < ve > taglarını temizlemek için kullanılır.

Devamı »
PHP

Php ctype_alpha() ve ctype_alnum() Fonksiyonları

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder.

Devamı »
PHP

Php chr() Fonksiyonu

chr() fonksiyonu verilen ASCII değerin karakter karşılığını verir.

Devamı »
PHP

Php ucfirst() Fonksiyonu

ucfirst() fonksiyonu değerdeki sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

Devamı »
PHP

Php ucwords() Fonksiyonu

ucwords() fonksiyonu bir değerdeki her kelimenin baş harflerini büyük harfe çevirir.

Devamı »
PHP

Php strtolower() ve strtoupper() Fonksiyonları

strtolower() ve strtoupper() fonksiyonları, değerdeki veriyi küçük harfe veya büyük harfe çevirmek için kullanılırlar.

Devamı »
PHP

Php scandir() Fonksiyonu

scandir() fonksiyonu belirttiğiniz dizindeki tüm klasörleri ve dosyaları dizi olarak döndürür.

Devamı »

Firefox 3.6 Beta 1 yayınlandı

Özgür tarayıcı yeni sürümüyle karşınızda: Firefox 3.6 Beta 1 kullanıma hazır.

Devamı »
PHP

Php substr() Fonksiyonu

substr() fonksiyonu bir değerin belirli bölümünü almak için kullanılır.

Devamı »
PHP

Php strlen() Fonksiyonu

strlen() Fonksiyonu herhangi bir değerde bulunan karakterlerin sayısını verir. Örneğin ziyaretçinin üye kayıt sayfasında girdiği kullanıcı adı veya şifre uzunluğunu bu fonksiyon ile kontrol edebilirsiniz.

Devamı »