Php stristr() Fonksiyonu

Php

stristr fonksiyonu, değer içinde belirtilen karakteri bulduğu kısımdan sonrasını alır. Büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.

Php str_repeat() Fonksiyonu

Php

str_repeat fonksiyonu, verilen değeri belirtilen ölçüde tekrarlama işlemini yapar. İki parametre alır. ilk parametre tekrarlanacak değeri, ikinci parametre kaç kez tekrarlanacağını belirler.

Php ord() Fonksiyonu

Php

ord fonksiyonu parametre olarak verilen karakterin ASCII değerini döndürür. chr()’nin tersini yapar.

Php number_format() Fonksiyonu

Php

number_format fonksiyonu, verilen değeri binlik formata çevirir. 1, 2 veya 4 parametre alabilir.

Php isset() unset() ve empty() Fonksiyonları

Php

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Php goto() Fonksiyonu

Php

goto fonksiyonu kodlar arasında istenilen satıra atlamak ve o satırı çalıştırmak için kullanılır. Çok faydalı ve işinize yarayacak bir fonksiyondur.

Php include() Fonksiyonu

Php

include Php’nin en çok kullanacağınız fonksiyonlarında biridir. Bir dosya içinde başka bir dosyayı çağırmamızı sağlar.

Php date() Fonksiyonu

Php

Php’nin tarih-zaman fonksiyonu.

Php htmlentities() Fonksiyonu

Php

htmlentities() fonksiyonu bir değerde bulunan < ve > taglarını temizlemek için kullanılır.

Php ctype_alpha() ve ctype_alnum() Fonksiyonları

Php

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder.

Php chr() Fonksiyonu

Php

chr() fonksiyonu verilen ASCII değerin karakter karşılığını verir.

Php ucfirst() Fonksiyonu

Php

ucfirst() fonksiyonu değerdeki sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

Php ucwords() Fonksiyonu

Php

ucwords() fonksiyonu bir değerdeki her kelimenin baş harflerini büyük harfe çevirir.
Copyright © 2019 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.