PHP

Php isset() unset() ve empty() Fonksiyonları

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Devamı »