PHP

Php stripslashes() ve addslashes() Fonksiyonları

stripslashes() fonksiyonu bir değerdeki ters bölü (\) işaretini temizlemek için kullanılır.

Devamı »