PHP

Php ctype_alpha() ve ctype_alnum() Fonksiyonları

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder.

Devamı »