Kamu İhale Avukatı

Bir kamu kaynağının kullanımı ve ya kamusal bir harcama gerekesinimi doğuran her türlü mal ve hizmet alımı, yapımı, yapım işleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer almaktadır.

Kamu ihale avukatları dahil, ihale ile ilgili olan her bir tarafın bu kanunun kapsaması içerisinde olması gereklidir. İhale hukuku, 4734 Sayılı Kanun ile kurulan kamu ihale kurumunun denetimi ve incelemesi sonucunda işlerini yürütür. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Türkiye’de genel bir usul yasası mevcut olmadığından, kamu, vergi, ihale gibi konularda düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca bu konularda daha önce işlenmiş, kullanılmış olan, idarecilerin daha önce bu konularda belirlemiş olduğu usullerin ve kararların baz alınarak işlem yapılmasını ön görmüştür.

Kamu ihale avukatı, ihaleye katılan her şirketin, gerçek ve ya tüzel kişilerin ihale sürecince taraflara eşlik edecek ve yol gösterecek olan kamu ihale avukatı, ihalede olması gereken bir danışmanlık hizmeti sunar. Kamu ihlale avukatı, ihale dökümanlarının detaylı olarak incelenmesi ve bu dökümanlarda tespit edilen hukuki bir uygunluk olduğu farkedip ve bunu düzenleme yoluna gider. Bu bahsettiğim bir durum gibi sözleşmelerde herhangi bir hukuki uygunsuzluk buldukları anda, müvekkili adına yetkili merciilere gerekli itirazları yaparlar.  Ayrıca ihaleye konulacak belgelerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na, şartnameye ve mevzuata uygun olup olmadığını tespit edip, kontrol eder. İhale sonrası, tarafların arasında yaptıkları sözleşmenin takibini ve hukuki sürecini denetleyip, takibe alır.

Tüm bu işlemlerin, denetlemelerin usülüne uygun olarak  yapılması ve sağlıklı bir ihale ve sonrasında sağlıklı bir sözleşme süreci olması için, ve bu süreçlerin takip edilmesi için ihaleye katılan tarafların kamu ihale avukatının olması gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.