PHP

Echo ve Print arasındaki farklar

Her ne kadar iki komut arasında çok fazla hız farkı olmasa da, ikisini birbirinden ayıran…

Devamı »
PHP

Php Print ve Echo Komutu

İlk dersimize Php’nin Print ve Echo komutları ile başlıyoruz.
Print ve Echo komutları bir değerin ekrana yazdırılmasını sağlar.

Devamı »