Romence dili ile ilgili yapılmakta olan tercüme işlemleri Romanya ile olan ilişkilerin daha çok artması ile birlikte daha fazla talep edilmeye başladı.

Romanya ile yapılmakta olan bazı işlemlerin kanuni açıdan devam edebilmesi, geçerlilik kazanması ve yürütülebilmesi için ilgili kurumların gerekli gördüğü evrakların tercüme büroları ya da yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş şekilde ilgili kuruma onayı da alınarak sunulması gerekmektedir.

Tercüme işlemlerinde tercüme evraklarının geçerli sayılabilmesi için noter onayı ya da apostil hizmeti zorunlu tutulmaktadır. Romence tercüme işlemlerinde ise genel olarak konsolosluk onayı da ilave olarak talep edilebilmektedir. Tercüme büroları çeviri işlemi yapmış oldukları evraklar için konsolosluk onayı alabilmekte ve evrakları tüm işlemleri yapılmış olarak işleme hazır bir şekilde teslim etmektedir. Evrakların işlevlerine göre ilgili kurumlar tarafından onay işlemi noter tasdikli, apostil onaylı ve yeminli tercüman işlemi olarak farklı şekillerde talep edilebilmektedir.

Romence Tercümesi Hangi Evraklarda Zorunludur

Romence tercüme işlemleri zorunlu olarak talep edilmekte olan evraklar genel olarak eğitim ve iş anlaşmaları üzerinde kullanılmakta olan evrakıdır. Bunun yanı sıra daha pek çok alanda da tercüme işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Romence tercümesi gerektirmekte olan başlıca işlemler; mahkeme kararları, pasaport işlemleri, sağlık sigortaları, doğum belgeleri, evlilik cüzdanı, boşanma evrakları, doğum belgeleri ve diploma gibi evrakıdır.

Romence tercüme işleminin zorunlu olarak talep edilmekte olduğu tüm bu evraklar şahıs bilgilerini içermekte olduğundan ve resmi işlemlerde kullanılmakta olduğundan dolayı oldukça önemli evrakıdır ve tercümede büyük bir titizlik ve özenli bir çalışma gerektirmektedir.

Romence Tercüme Fiyatları

Romence tercüme fiyatları tercüme işleminin içeriğine, sayfa sayısına, çeviri işlemi yapılacak olan kaynak dile, kelime sayısına göre ve tercümenin teslim zamanına göre değişim gösterebilmektedir. Tercüme işleminde teslim tarihi büyük önem taşımaktadır. Çünkü tercüme işlemi hata kabul etmediğinden dolayı işlemlerin geniş bir zaman aralığında, dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapılması gerekir. Tercüme teslimini kısa sürede isteyen kişiler tercüme işlemleri için daha yüksek miktarda ödeme yapmaktadır. Ayrıca tercüme işleminin noter onaylı ya da yeminli olarak gerçekleşmesi de fiyatı büyük ölçüde etkilemektedir. Genel olarak onay işlemi de çeviri işlemini gerçekleştirmekte olan tercüme büroları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tercüme onayı için bazen ayrı bir ücret talep edilmekte bazen de çeviri işlemi ve onay fiyatı hesaplanarak müşteriye tek bir fiyat belirtilmektedir. Bu durum tercüme bürolarına ve tercümanlara göre farklılık gösterebilmektedir.

Romence Tercümede Yeminli Tercüman Zorunluluğu

Yeminli tercümanlar çeviri işlemi yapmış oldukları dil üzerine eğitim görmekte olduğundan dolayı yeminli tercümanlar tarafından yapılmakta olan çevirilerde genel olarak hatalara rastlamak imkansız denecek kadar azdır. Evraklar üzerinde tercüme işlemi yapılırken tercüme işlemini gerçekleştirmekte olan tercümanın Romence dilini iyi bir şekilde bilmesi ve anlaması gerekmektedir. Romence dilini ana dili gibi iyi bir şekilde bilen bir tercüman hata yapmaz ve evrak daha hızlı bir şekilde işleme alınarak sorunsuz bir çözüm sağlanır. Romence tercüme işleminde tercüme tamamlandıktan sonra özellikle tercüme içerisinde yer almakta olan isim ve önemli detayların tekrar kontrol edilmesi gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından çeviri işlemi gerçekleştirilmekte olan evraklarda evrakın resmi kurum tarafından geçerli sayılabilmesi için yeminli tercümanın çeviri yapmış olduğu evrakın üzerine kendi imzası ve mührünü eklemesi zorunlu tutulmaktadır. Bu imza ya da mühür işlemlerin yeminli tercüman tarafından gerçekleştiğini belirtmekte ve onaylı sayılmaktadır. Mühür ya da imza tercümenin sonuna eklenmez ise tüm tercüme evrakları geçersiz sayılarak işlem dışı tutulmaktadır.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/romence-tercume