Romence dili ile ilgili yapılmakta olan tercüme işlemleri Romanya ile olan ilişkilerin…