Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanmanın söz konusu olduğunda gündeme gelen ve yine anlaşmalı boşanma protokolü ile eşlerin boşanmanın ekonomik sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin düzenlemelerde mutabık kaldığını ifade eden belgedir. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülebilen dava türleridir. Bu tür davaların çeşitli sebeplere bağlı olarak açıldığı görülürken aile birliğinin temelden sarsılması durumunda eşlerin ayrılma talebi karşısında boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanma protokolü söz konusu olduğunda ise tarafların karşılıklı olarak boşanmayı ilgilendiren konularda ortak bir fikir etrafında birleştikleri görülür. Anlaşmalı boşanma protokolü oldukça mühim sonuçlar ifade ettiği için emsal davalar ile deneyim kazanmış bir boşanma avukatı ile birlikte hazırlanması tavsiye olunur.

 • Bu tür bir protokol hazırlanırken ise hukuki danışmanlık almak kişi hakları açısından gerekli olur. Bundan dolayı da bir avukattan bir danışmanlık alınması önerilir. Anlaşmalı boşanma davası avukatı aracılığı ile temsil edilen kişiler açısından hak kayıplarının önlenmesi mümkündür.
 • Boşanma davaları Aile Mahkemesi’ne açılırken kişilerin ikametinde bulunan yer mahkemelerine müracaat edilir. Ayrıca Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili olur.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmaktadır. Başvuru sırasında hukuk tevzi bürosuna gerekli harç ve masrafların yatırılması gerekli olur.

Dava açıldıktan sonra ise mahkemenin hazırladığı tensip zaptının taraflara tebliğ edilmesi süreci yaşanır. Bunun sonucunda dava gününde tarafların mahkemede bulunması talep edilir. Anlaşmalı boşanma davaları şartların sağlanması durumunda kısa süre içerisinde neticelenebilen dava türlerinden biridir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Aile kurmak isteyenlerin bunu özgür iradeleri ile yapması mümkün olurken ailenin toplumda önemli bir görev üstlenmesi nedeni ile eşler arasında anlaşmazlık oluştuğunda ve bu birlik sonlandırılmak istendiğinde hukuki yollara başvurmak zorunludur.

 • Kanun koyucu bu konuda kişi iradesini dikkate almaz ve hukuki açıdan konuyu değerlendirir. Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılacağı zaman bazı ilkelerin ortaya çıkmış olması koşulu aranır.
 • Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli davalar şeklinde görülürken anlaşmalı boşanma davaları için bir protokol imzalanması mümkündür. Bu protokol oluşturulurken anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile yardım alınması oldukça önemlidir.
 • Kişiler boşanma davası için kendi başlarına da müracaat edebilirler. Hukuk kendine özgü bir dile sahip olduğundan anlaşılması güç bir bilimsel disiplindir. Bundan dolayı da kişi haklarının korunabilmesi açısından bir avukat tarafından temsil edilmek oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davası söz konusu olduğunda kısa sürede neticelenebilmesi hazırlanacak protokolün hukuka uygun olması ile ilgilidir. Bu protokolde yer alacak bilgilerin eksiksiz ve tam olması istenirken kanuni şartları taşıması da zorunludur.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken davaya ait harç ve masraflar hakkında da bir düzenlemeye yer verilmelidir. Dava ve yargılama giderlerinin davacı tarafından karşılanacağının protokolde yer alması gerekirken ayrıca avukat tarafından temsil edildikleri durumlarda tarafların avukatlık vekalet ücreti konusunda da kimin ödeyeceğine dair açıklamaya protokolde yer vermesi istenir.

Bunun yanı sıra bazı hususların protokolde yer alması ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek açısından da gereklidir. Bu konular protokolde yer almak zorunda olmamakla birlikte yer verilmesi durumunda oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek açısından önerilir.

Mal rejimi tasfiyesi, ziynet eşyaları, kişisel eşyalar gibi konular hakkında da protokolde bilgiler bulunabilmektedir. Ayrıca kadının soyadı konusunda da eşinin soyadını kullanmaya devam etmek istediği durumlarda bu konuya da protokolde yer verilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği ve İçeriği

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği ve içeriği söz konusu olduğunda üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Bu belge üzerinde öncelikle kişilerin ad, soyad bilgileri ve adresleri yer alırken aynı zamanda da imzalarının da bulunması zorunludur.

 • Bu belge üzerinde yer alacak bilgiler arasında mal bölüşümü, çocukların durumu ve nafaka konularına ayrıntılı olarak yer verilmektedir. Anlaşmaya konu olabilecek durumlar arasında çocukla kişisel ilişkinin nasıl olacağı, kadının soyadını değiştirip değiştirmeyeceği gibi yenilik doğuran sonuçlar ele alınabilmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin en önemli özellik eşlerin boşanmak istediklerine ilişkin irade beyanlarıdır. İrade beyanı yapılırken tarafların baskı altında olmaması dikkate alınır. Bundan dolayı da ilk dava görülürken tarafların mahkemede bulunması zorunlu olur. Bunda etkili olan unsur ise hâkimin tarafların iradelerini bizzat dinlemek istemesidir. Bu sayede hâkimin tarafların özgür iradeleri ile boşanma talebinde bulunduklarına kanaat getirmesi mümkün olur.
 • Evlilik yaşam boyu sürmesi planlanan bir hukuki ilişki olarak düşünülür. Bu durumda toplumun da menfaatleri olurken ailenin toplumun en küçük birimi olması nedeniyle bu şekilde hareket edilir. Toplum nizamının dirlik ve düzen içerisinde davam edebilmesi aile kavramının sürdürülmesi ile doğrudan ilişkili olarak kabul edilir. Bundan dolayı da aile birliğinin bozulması istenmez.
 • Kanun koyucu aile birliğinin sarsılması durumunda eşlerin boşanma kararı vermesini bundan dolayı kendi iradelerine bırakmamaktadır. Hukuki bir başvuru sürecinin gerekli görülmesi aile birliğinin sürdürülmesi gayretinden kaynaklanır.
 • Eşler anlaşmalı ya da çekişmeli bir dava sürecinin sonunda ayrılma işlemini gerçekleştirebilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları daha meşakkatli ve uzun soluklu olurken anlaşmalı davalarda bu süre daha kısadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma olarak adlandırılan davalarda taraflar kendi özgür iradeleri ile anlaşarak evlilik birliğini sona erdirirler. Bu tür bir dava açılabilmesi içinse en az bir yıldır süren bir evlilik birliğine gerek duyulur. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır? Merak edildiğinde ise eşlerin kusur oranları bu tür davalarda dikkate alınmaz. Kanunda yer alan şartların gerçekleşmesi durumunda boşanma işlemi uygulanabilir.

Boşanmaya ait mali sonuçlar ve çocukların durumu konusunda eşlerin anlaşma sağlamaları durumunda hazırlanacak olan boşanma protokolü hâkim tarafından uygun bulunmalıdır. Eşler bu tür bir protokolü yazılı olarak hazırlayabileceği gibi sözlü olarak da hâkim karşısında ifade edebilir.

Bu protokolde yer alması gereken bilgiler ise eşlerin maddi ve manevi tazminat talepleri, yoksulluk nafakası ya da iştirak nafakası gibi konulardır. Bunun yanı sıra çocukların velayetinin kime bırakılacağının da belirlenmesi gerekir. Ayrıca çocukların velayeti almayan ebeveyn ile olan kişisel ilişkilerinin nasıl tesis edileceğinin de bu protokol aracılığı ile açıklığa kavuşturulması istenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ve Hangi Mahkemede Görülür?

Anlaşmalı boşanma davası sırasında hâkimin hazırlanan protokolü bizzat incelediği görülürken bu belgenin uygun bulunması boşanmanın gerçekleşebilmesi için gereklidir. Hâkim bazı durumlarda protokol üzerinde değişiklik yapılmasını da önerebilir. Hâkimin önerisi bir dayatma olmayıp tavsiye niteliği taşır. Eşlerin bunu kabul etmesi durumunda ise boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer ve hangi mahkemede görülür? Sorusunun yanıtı ise merak edilenler arasında yer alır. Boşanma davalarının görüldüğü mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Boşanma kararı kesinleşene kadar geçen süre içerisinde eşlerin her zaman tek taraflı olarak irade beyanları bulunur. Bu durum eşlere boşanma protokolünden vazgeçme hakkını tanımaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası şartların uygun bulunması durumunda genellikle tek celsede sonuçlanabilen dava türleri arasındadır. Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanacak dilekçe ve protokolün hukuka uygunluğu oldukça önemlidir. Bundan dolayı da anlaşmalı boşanma avukatı aracılığı ile temsil edilmek istenilen neticeye kısa sürede ulaşılabilmesi açısından gerekli görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.