Yeni Binalarda İnternet Zorunlu Oluyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan yeni bina içi elektronik haberleşme şartnamesi, çok önemli bazı yeni kuralları hayata geçiriyor.

Ev kullanıcılarının haberleşme ve iletişim yöntemlerinin gün geçtikçe daha çeşitli hale gelmesi, bu alanda ilgili esasları belirleyen kurumların da yeni düzenlemeler yapmasına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), rekabet ortamının oluşmasıyla birlikte farklı işletmecilerin bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri nedeniyle yeni bir şartname yayınladı.

Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi’nin, bugün çeşitli hale gelen erişim yöntemleri nedeniyle yeterliliğini yitirmesi sonucu hazırlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi, özellikle yeni inşa edilen binalarla ilgili önemli kurallar getiriyor.

internet-1

Yeni şartnameye göre kablolu TV’den internete kadar telefonun tüm iletişim tesisatının inşa aşamasında çekilmesi gerekiyor. Buna göre bina ana girişinden gelen kablolu TV ve internet/telefon kabloları, daire içi prizlere kadar dikey şaft aracılığıyla tesis edilecek. Bir bakıma “odaya kadar zorunlu internet” anlamına da gelen şartnamenin maddeleri şu şekilde:

Telefon, internet, uydu anten sistemi ve kablolu TV sistemi için gerekli tesisat binanın inşa aşamasında tesis edilecektir. Bina ana girişinden gelen RG6 (kablolu TV kablosu) kabloları ve CAT6 ( internet ve telefon kablosu) kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft vasıtasıyla tesis edilecektir.

Çatıya yerleştirilecek uydu anteninden daire içlerindeki zayıf akım panolarına kadar dikey şaftın içerisinden geçecek şekilde RG6 kabloları döşenmek suretiyle her daire için ayrı çanak anten kurmadan tüm dairelere uydu yayını dağıtımı yapılabilecektir.

Binalarda, her türlü kablolu haberleşme tesisatı için dikey bir şaft (asansör boşluğu gibi) şart koşulmaktadır. Böylelikle işletmeciler istedikleri kabloyu bu şaftın içerisinden binaya zarar vermeden tesis edilebilecektir.

Son kullanıcılar istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişim sağlayabileceklerdir.

Daire içerisinde sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosu bulundurulacaktır. Böylelikle bu panodan dairedeki tüm odalara yıldız bağlantı ile dağıtım yapılabilecektir.

Binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan bir sistem odası ayrılacaktır. Böylelikle daha düzenli bir dağıtım yapılabilecek ve görüntü kirliliği önlenecektir.

Site gibi yapılarda bir binanın sitedeki diğer binalar ile birlikte en az bir bina ile bağlantısı sağlanacaktır. Böylelikle işletmeciler bir binaya yerleştirecekleri bir cihazı diğer binalarda da kullanabileceklerdir.

Kaynak: ShiftDelete

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.