Tablo 6 da görüldüğü üzere çevre en çok eğitsel ve zihnî yetenekleri etkilemektedir. Woodworth-Mathews Testi nin korelasyonlarına fazla bağlanmak belki doğru olmaz, dizi izle çünkü bu, kaygı, korku ve kompleksler gibi psikonevrotik yönsemeleri ölçen bir testtir. Bunlar, daha çok doğrulukla ölçülebilen zekâ ve okul başarısını ölçen testler kadar güvenilir değildir.

woodworth-mathews-testi

Aynı aile çevresinde büyütülen özdeş ikizler zihnî ve eğitsel testlerde yüksek bir benzerlik derecesi göstermektedirler; korelasyon, beden özellikleri için bulunan korelasyonun aynı, yani 0,93 tür. Ayrı yumurta ikizlerinde zihnî ve eğitsel testler için bulunan korelasyon 0,74 tür. Başka başka çevrelerde büyütülmüş özdeş ikizlerde ise bu korelasyon ortalama olarak 0,64 tür. 0,93 ile 0,64 sayılarımı! karşılaştırılmasında açıkça görülmektedir ki zihnî uyarıcıları ve eğitim fırsatları farklı olan başka başka çevrelerde büyümeleri özdeş ikizlerin, kiralık aşk son bölüm izle bir arada büyütülmüş olmalan haline göre daha az benzer olmalarına yol açmaktadır. Ayrı çevrelerde büyütülmüş olsalar bile benzer ikizlerin eğitim ve zekâ yönünden aynı aile çevresinde yetişmiş, aynı okula gitmiş, genel olarak aynı çevrede eğitilmiş olan kardeşlerden daha çok birbirlerine benzemekte oluşları ilgi çekecek bir noktadır. Kardeşler arasındaki olağan korelasyon 0,50 kadardır, ikizler üzerinde yapılan bu çok önemli incelemeler çevrenin kuvvetli etkisini gösterdiği kadar kalıtımın rolünü de ortaya koymaktadır. Elde edilen veriler kalıtımın etkisinin devam ettiğini fakat çevrenin de etki yaptığını göstermektedir. Çevre bir takım beden özellikleri üzerinde pek az etki yapmakta ise de ölçülen zekâ ve sonradan edinilen bilgi üzerindeki etkisi daha büyük olmaktadır.