Tazminat Davalarında Tazminat Miktarları Neye Göre Belirlenir?

Tazminat davaları iki bölümde incelenmektedir. Birincisi, maddi tazminat davası, yasa dışı bir eylem ya da işlem sonucu mal varlığının azalması, yani maddi zararların giderilmesi olarak adlandırılmaktadır.

İkincisi ise, manevi tazminat davası, yasa dışı bir eylem veya eylemler sonucu kişinin yaşadığı üzüntü ve yıpranma sonucu oluşan manevi zararların giderilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Maddi ve manevi tazminat davaları ayrı ayrı açılabildiği gibi, birlikte de açılabilmektedir. Ticari amaçlı tazminat davaları dışında kalan tüm davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır.

Tazminat Davaları Hangi Durumlarda Açılmaktadır?

Herhangi bir nedenle uğranılan haksızlığın (maddi ya da manevi) giderilmesi amacı ile tazminat davası açılmaktadır.

Tazminat davaları genellikle haksız bir eylem ya da sözleşmeye aykırılık nedeni ile açılmış olsa bile, birçok hukuki gerekçeye dayandırılarak açılan birçok tazminat davası bulunmaktadır.

 • İş kazası sonucu açılan tazminat davaları
 • Trafik kazalarından dolayı açılan trafik kazası tazminatı davaları
 • Sözleşmeye aykırılıktan doğan tazminat davaları
 • hatalı doktor uygulamalarından doğan tazminat davaları
 • Boşanma davası birlikte açılan tazminat davaları
 • Telif hak ihlali nedeni ile açılan tazminat davaları
 • Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medyada kişilik haklarına saldırı sonucu açılan tazminat davaları

Genel olarak mahkemelerde en çok görülen tazminat davaları bu şekilde sıralanmaktadır.

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Kanunda bu konuda tazminat hesaplamasının bir metodu bulunmamaktadır. Manevi tazminat hesaplanırken bazı kriterler değerlendirilmektedir.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır

Bu kriterler;

 • Somut durumun özellikleri
 • Davacı ve davalının mali durumları
 • Davacı ve davalının kusur oranları
 • Oluşan manevi zararın büyüklüğü
 • Olayın gerçekleştiği zamanda paranın satın alma gücü olarak sıralanmaktadır.

Bu davalarda belirlenecek miktar, davacıyı zenginleştirmemeli, davalıyı ise fakirleştirmemelidir.

Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminat hesaplanırken belli kriterler göz önünde tutularak matematiksel hesaplamalar ile belirlenmektedir.

 • Doğrudan uğranılan maddi zarar
 • Davacı ve davalının kusur oranları
 • Maluliyet oranı

Maddi tazminat kapsamını bu temel unsurlar belirlemektedir.

Trafik Kazası Nedeni İle Açılan Tazminat Davası

Trafik kazaları, bir aracın başka bir araca, araç içindeki şahıslara, yayalara ya da bir nesneye çarparak oluşmaktadır. Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası tazminat davaları en çok açılan tazminat davalarıdır. Trafik kazasında hem maddi hasar hem de uzuv kaybı yaşanabildiğinden, tazminat davası maddi ve manevi olarak birlikte açılabilmektedir. Trafik kazalarında tazminat miktarıhesaplanırken, hem maddi, hem de manevi dava kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Trafik Kazası Sebebiyle Sigortadan Alınan Tazminat Parası Helal Midir

İş Kazası Nedeni İle Açılan Tazminat Davası

İş yerinde gerçekleşen işçinin bedensel ve ruhsal olarak zarar gördüğü olaylar iş kazası olarak adlandırılmaktadır. İşçilerin kendileri ya da yakınları tarafından bu dava açılabilmektedir. Bu davalarda tazminat miktarı, bilirkişi raporu ile belirlenmektedir. Raporda ölen ya da yaralanan işçinin kalan ömrü esas alınarak ve bu süreçteki kazançlarının nasıl hesaplandığı açıklanmaktadır.

www.nekadartazminatalirim.net adresinde tazminat davaları ile ilgili tüm detayları bulmak mümkün olmaktadır.

Nekadartazminatalirim.net, çözüm odaklı çalışma, tazminat tespitleri, ücretsiz medikal ve hukuk danışmanlığı, trafik kaza tazminatı, iş kaza tazminatı ve manevi tazminat gibi hizmetleri sunmaktadır. Tazminat konusunda deneyimli ve donanımlı uzman kadrosu ile nekadartazminatalirim.net sitesinin ziyaret edilerek bu konularda bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.