Php’de sayı yuvarlama işlemlerinde kullanılan 3 fonksiyon var. Bunlar round(), floor() ve ceil() fonksiyonları.

round() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayının orta değerini baz almaktadır. Sayı 0 ile 4 arasında ise bir altındaki sayıya, 5 ile 9 arasında ise bir üst sayıya yuvarlama işlemini yapmaktadır.

Örnek:

<?php

echo round(1.27); // Ekrandaki çıktı: 1

echo round(1.49); // Ekrandaki çıktı: 1

echo round(1.50); // Ekrandaki çıktı: 2

echo round(1.76); // Ekrandaki çıktı: 2

?>

floor() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayıyı bir alt sayıya yuvarlar.

Örnek:

<?php

echo floor(1.27); // Ekrandaki çıktı: 1

echo floor(1.49); // Ekrandaki çıktı: 1

echo floor(1.50); // Ekrandaki çıktı: 1

echo floor(1.76); // Ekrandaki çıktı: 1

?>

ceil() fonksiyonu yuvarlama işleminde sayıyı bir üst sayıya yuvarlar.

Örnek:

<?php

echo ceil(1.27); // Ekrandaki çıktı: 2

echo ceil(1.49); // Ekrandaki çıktı: 2

echo ceil(1.50); // Ekrandaki çıktı: 2

echo ceil(1.76); // Ekrandaki çıktı: 2

?>