PHP PDO İle Veritabanından Veri Çekme

PHP

Bu dersimizde PHP ile PDO kullanarak veritabanından veri çekmeyi öğreneceğiz.

PDO ile veritabanından veri çekme işlemi query ve prepare metodları ile yapılıyor.

PDO ile veri çekme işlemi için öncelikle veritabanı bağlantısı yapılır. Daha sonra uygun SQL komutunun yazılması yeterli olacaktır.

PDO ile veri seçme işleminde SELECT SQL komutu kullanılıyor.

Sadece belirli sütunları seçmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

SELECT sutun1, sutun2, sutunN FROM tablo_adi

Tablodaki tüm sütunları seçmek için sütun yerine sadece yıldız * karakterinin kullanılması gerekmektedir.

SELECT * FROM tablo_adi

Veri çekmek için öncelikle gerekli veritabanı bağlantısını aşağıdaki örnekte olduğu gibi PDO ile yapmalıyız.

<?php

try {

  $baglanti = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=dbadi", "dbkullaniciadi", "dbsifre");
  $baglanti->exec("SET NAMES utf8");
  $baglanti->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  echo "veri çekme işlemi";

} catch (PDOException $e) {
  die($e->getMessage());
}

$baglanti = null;

?>

Dışarıdan değer almayan veri çekme işlemi için aşağıdaki örnekte olduğu gibi query metodunu kullanabilirsiniz.

<?php

try {

  $baglanti = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=dbadi", "dbkullaniciadi", "dbsifre");
  $baglanti->exec("SET NAMES utf8");
  $baglanti->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  $sorgu = $baglanti->query("SELECT kisi_adi, kisi_soyadi, kisi_eposta FROM kisiler");

  $cikti = $sorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

  echo "Adı: " . $cikti["kisi_adi"] . "<br /> Soyadı: " . $cikti["kisi_soyadi"] . "<br /> E-posta: " . $cikti["kisi_eposta"];

} catch (PDOException $e) {
  die($e->getMessage());
}

$baglanti = null;

?>

Verileri yazdırma yöntemine göre PDOStatement sınıfındaki fetch, fetchAll, fetchColumn, fetchObject metotları kullanılabilir.

Örneğin çekilen değerleri sınıf özelliği olarak yazdırmak için fetchObject metodu kullanılabilir.

$cikti = $sorgu->fetchObject();

echo "Adı: " . $cikti->kisi_adi . "<br /> Soyadı: " . $cikti->kisi_soyadi . "<br /> E-posta: " . $cikti->kisi_eposta;

Ayrıca PDOStatement sınıfındaki fetch metodu parametre olarak aldığı;

PDO::FETCH_ASSOC – sütun ismine göre dizi,

PDO::FETCH_BOTH (varsayılan) – sütun ismine ve sütun numarasına göre dizi,

PDO::FETCH_BOUND – bindColumn ile belirtilen değişkene değer atar,

PDO::FETCH_INTO – belirtilen sınıf ile sütunları eşleştirir,

PDO::FETCH_LAZY – FETCH_BOTH ve FETCH_OBJ birleşimidir,

PDO::FETCH_NUM – sütun numarasına göre dizi verir,

PDO::FETCH_OBJ – verileri sınıf özelliği olarak yazdırmak için kullanılır.

Veri çekme işlemine dışarıdan değer alarak koşullu veri çekme gibi bir işlem yapılacaksa prepare metodunun kullanılması faydalı olacaktır.

<?php

$sira = 1;

try {

  $baglanti = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=dbadi", "dbkullaniciadi", "dbsifre");
  $baglanti->exec("SET NAMES utf8");
  $baglanti->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  $sorgu = $baglanti->prepare("SELECT * FROM kisiler WHERE kisi_sira = ?");
  $sorgu->bindParam(1, $sira, PDO::PARAM_INT);
  $sorgu->execute();

  $cikti = $sorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

  echo "Adı: " . $cikti["kisi_adi"] . "<br /> Soyadı: " . $cikti["kisi_soyadi"] . "<br /> E-posta: " . $cikti["kisi_eposta"];

} catch (PDOException $e) {
  die($e->getMessage());
}

$baglanti = null;

?>

Dışarıdan alınan değerin güvenli olarak SQL komutuna eklenmesi için prepare ve bindParam metodu kullanılmıştır.

Güvenli bir SQL komutu oluşturulduktan sonra execute metodu ile SQL komutu çalıştırılmıştır.

Metot query metodunda olduğu gibi geri dönüş değeri olarak PDOStatement sınıfındaki fetch, fetchAll, fetchColumn, fetchObject metotlarını verir.

Sorgu sonucunda ortaya çıkan veri veya satır sayısını öğrenmek için PDOStatement sınıfındaki rowCount metodu kullanılabilir.

Diğer metot ve özellikleri kullanarak çekilen veri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.