Veritabanından bir tabloyu seçmek ve sorgu göndermek için Select komutu kullanılır.

Kullanım Şekli

SELECT kolon_adı FROM tablo_adı

Örnek:

<?php
$baglanti = mysql_connect("localhost","root","1234");
if (!$baglanti)
  {
  die("MySQL bağlantısı sağlanamadı");
  }

mysql_select_db("veritabani", $baglanti);

$sql = mysql_query("SELECT * FROM tablomuz");

while($dondur = mysql_fetch_array($sql))
  {
  echo $dondur['ad'] . " " . $dondur['soyad'];
  echo "<br />";
  }

mysql_close($baglanti);
?>

Üstteki kodları test ettiğinizde, veritabanında ilgili tablodaki ad ve soyad alanlarında kayıtlı tüm veriler alt alta ekrana yazdırılacaktır.