İzmir Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, medeni hukukun bir alt dalı olmak ile birlikte aile hukuki uyuşmazlıklarından neden olduğu boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi davalara giren ve sonuca ulaştıran avukatlara halk arasında verilen isimdir.

Boşanma avukatları için aile avukatı ibaresini de kullanılmaktadır. Boşanma süreci, evli çiftler için zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu süreçte profesyonel yardım almak bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi daha kolay hale getirmektedir. Türkiye’de ki mevzuat da boşanma avukatı adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı mevcut değildir. Halk arasında kullanılan bir terim olan, aile mahkemesinde görülen boşanma davalarını takip eden davacı ya da davalı vekillerine boşanma avukatı olarak adlandırılmasından dolayı bu kavram oluşmuştur. İzmir boşanma avukatı süreçlerinde oldukça titiz ve ayrıntılı çalışmalarla boşanma davalarını sonuca bağlamaktadır.

Boşanma Davasının Hazırlık Aşaması

Her dava çok önemli bir hazırlık sürecinden oluşmaktadır. Boşanacak bireylerin evlilik içinde yaşadığı olayların avukat tarafından dinlenmesi gerekmektedir. Avukat, gözlemci olarak dinlediği olaylardan boşanmaya sebep teşkil edecek olguları belirleyerek dava hazırlığına başlar. Çünkü, hukuk sistemimize göre her boşanma davasının önemli bir sebebi olması zorunludur. Sebepsiz yere açılan her boşanma davası reddedilmektedir. Boşanma nedeninin doğru tespiti çok önem taşır. Çünkü, hakim davacının boşanma sebebine göre davayı incelemektedir. Bu sebeple davanın hazırlık süreci kesinlikle boşanma avukatı ile birlikte yürütülmelidir. Boşanma avukatı, olguları değerlendirerek boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığı ve Medeni Kanununda yer alan kanunlar çerçevesinde değerlendirir.

Medeni Kanunu Maddelerinde İncelenen Durumlar

Aldatma, eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edip etmediği, kötü muamele de veya onur kırıcı davranışta bulunup bulunmadığı, eşlerden herhangi birinin küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği, eşlerden birinin ahlak dışı bir hayat sürüp sürmediği, eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı ve evlilik birliğinin iki taraftan biri açısından çekilemez duruma gelip ve temelinden sarsılıp sarsılmadığı kurallarına göre değerlendirilerek davanın açılış süreci başlamaktadır.

Kaynak: izmir boşanma avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.