Php derslerimizde birçok konuda formlar ile örnekler yapılacağından dolayı formlar ile ilgili temel bilgilerden kısaca bahsetmek istedim.

Formlar ziyaretçilerden bilgi almak için kullanılır. Alınan bu bilgiler ile birçok işlem yapılabilir.

Formlar <form></form> tagları arasına yazılır.

Girilen bilgilerin hangi adrese gideceği action özelliği ile belirtilir.

Kullanımı: action=”gidecegi_sayfa.php”

Bu bilgilerin gönderilme yöntemini de method özelliği ile belirtiriz.
Bu özellik GET veya POST değerlerinden birisini alır.

GET yöntemi ile gönderilen verilere adres çubuğundan erişilebilir.

Kullanımı: method=”GET”

POST yönteminde veriler adres çubuğunda görünmez. Daha güvenli bir yöntemdir. Mümkünse eğer POST yöntemi kullanılmalı. Ancak bazı durumlarda GET yöntemini kullanmak da gerekebilir.

Kullanımı:
method=”POST”
method=”GET”

Form doldurulduktan sonra verinin ilgili sayfaya gönderilmesi işlemini de Submit düğmesi yapar.

Kullanımı: <input type=”submit” value=”Gönder”>

Örnek Form:

Ziyaretçiden bilgileri alacağımız index.php dosyası.

<form action="denetim.php" method="POST">

Ad : <input type="text" name="ad"><br>

Soyad : <input type="text" name="soyad"><br>

Yaş : <input type="text" name="yas"><br>

<input type="submit" value="Gönder">

</form>

Formdan gelen bilgiler üzerinde işlem yapılacak olan denetim.php dosyası.

<?php

$ad = $_POST["ad"];

$soyad = $_POST["soyad"];

$yas = $_POST["yas"];

echo "Ad : ". $ad ."<br>";

echo "Soyad : ". $soyad."<br>";

echo "Yaş : ". $yas;

?>

Formdan gelen bilgileri $_POST[“”]; kullanarak değişkenlere atadık. Daha sonra bu değişkenlere atanan verileri echo kullanarak ekrana yazdırdık.
POST yöntemi kullanarak yaptığımız bu örnek ekrana şunu yazdırır:

Ad : Celal
Soyad : Yurtcu
Yaş : 25

Makalenin çalışma dosyalarına http://www.celalyurtcu.com/dosyalar/form-ornek.zip adresinden ulaşabilirsiniz.