Bilgi Güvenliğinde KVKK Uygulamaları

Bilgi Güvenliği KVKK

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile KVKK kişisel verilerin korunması kurum şartlarının bütün halinde kuruluşlarda uygulanması mümkündür. Bilgi güvenliği ile ilgili bir yönetim sistemi hazırlarken temelde KVKK şartlarını da yerine getirme faaliyetlerine de çok yakınsınız demektir.

Bilgi Güvenliğinde KVKK Nedir?

Kişisel verileri koruma kurumu (kısaca KVKK), Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir yapıdır.

Bilgi güvenliğini bir yönetim sistemi olarak tanımlayan uluslararası denetlenebilir bir standarttır. Bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrolleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu Yönetim Sistemi, kurumsal yapı, politikalar, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, prosedürler, süreçler ve kaynakları içerir. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi buradakine benzer prosedürleriyle, her sektör ve büyüklükteki kuruluşa uygulanabilecek bir standarttır.

Bu standart, kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında belgelenmiş bir BGYS’nin ve KVKK’nın kurulması, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli uygulamaları kapsar.

Günümüzde kuruluşlar için değerli olan bilgiler; mahremiyet, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunması, devamlılığı ve sistematiği gerekmektedir.

KVKK kapsamında varlık yönetimi ve bilgi güvenliğine ilişkin tehditler ve riskler, bilgi güvenliği politikaları veya bilgi güvenliğine ilişkin kurallar, bu risklere nasıl karşı koyabilecekleri ve olası riskleri nasıl mümkün olan en düşük risk seviyesinde tutabilecekleri konusunda kişilerin bilgilendirilmesiyle koruma sağlanır.

Bilgi Güvenliği yönetim sisteminin bir kuruluş için benimsenmesi stratejik bir tercih olmalıdır. Kuruluş, BGYS yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanmasından, ihtiyaçları ve hedeflerinden, güvenlik gereksinimlerinden, kullanılan süreçlerden, organizasyonun büyüklüğünden ve yapısından etkilenir.

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamakla kalmayıp, BGYS gibi bir dizi önlem ve denetimleri de sağlaması dünya çapında kabul görmüş bir yaklaşımdır. Üst yönetim ve tüm çalışanlar, BGYS çerçevesinde oluşturulacak güvenlik politikalarını taviz vermeden desteklemeli ve uygulamalıdır. Ayrıca iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlar tarafından bu politikaya uyulması; güvenliği artıran bir faktördür.

İç denetimlerinizin bağımsız olarak yapıldığını ve kurumsal yönetim ve iş sürekliliği gerekliliklerini karşıladığını gösterir. Organizasyon için faydaları aşağıdaki gibidir;

 • Bilgi varlıklarının gizliliğinin korunması,
 • Tehdit ve riskleri belirleyerek etkin risk yönetimi sağlamak.
 • Kurumsal prestijin korunması
 • İş sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi kaynaklarına erişimin denetimi,
 • Personeli, yüklenicileri ve taşeronları güvenlik konularında bilinçlendirmek ve önemli güvenlik konularında bilgilendirmek,
 • Otomatik ve manuel olarak yönetilen sistemlerde hassas bilgilerin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için gerçekçi bir kontrol sistemi kurmak,
 • Bilgi varlıklarının bütünlüğünün ve doğruluğunun sağlanması,
 • Hassas bilgilerin üçüncü taraflara ve denetçilere uygun şekilde sunulmasını sağlamak.

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulduğunu bağımsız olarak gösterir. KVKK zorunlu sözleşme gerekliliklerini karşılayarak ve müşterilerinize bilgilerinin güvenliğine gösterdikleri özeni göstererek rekabet avantajı sağlar. Bilgi güvenliği süreçleriniz, prosedürleriniz ve dokümanlarınız, kurumsal risklerinizin doğru bir şekilde tanımlandığı, değerlendirildiği ve yönetildiği bağımsız bir şekilde formüle edilir.

Düzenli değerlendirme, performansınızı sürekli olarak izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur. Üst yönetiminizin bilgilerinin güvenliğine olan bağlılığınızı kanıtlar.

Bilgi güvenliği sistemi ile kurum çalışanları arasında şu yararlar kazanılır;

 • Bilgi varlıklarının farkındalığını ve çalışanların motivasyonunu arttırır,
 • Sahip oldukları bilgi varlıkları korunabilir varlık listesinde yer alır,
 • İş sürekliliği sağlanır,
 • Müşteriler ve tedarikçilerle güvenli bir veri alışverişi oluşturulur,
 • Rekabette büyük avantaj sağlar,
 • Yasal ve diğer şartlara uyum sağlanır. KVKK uyumlu ISO 27001 dokümanlarına https://adldestek.com web sitesinin https://adldestek.com/dokuman.php?kategori=iso-27001-dokumanlari bağlantısından erişebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir