4a nedir diye soracak olursak SGK 4A Sigortalı çalışan ve sosyal güvencesi olan kişilerin sigorta türünü belirtmektedir. Bu sigorta türleri  4A, 4B ve 4C  olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çalışmakta olan kişilerin sosyal güvence ve emeklilik durumları için gereken  şarkıların oluşması için görev yapan ve bu konular hakkında çalışmalara bulunan bir kurumdur. Kurumun işleyen sistemi içerisinde 4A, 4B ve 4C  adı verilen kollar mevcuttur. Bu kollar  kayıt dışı istihdamın önüne geçerek devlet tarafından Bu durumun kontrol altında tutulmasını  sağlamaktadır.

4A Hakkında

Eski ismi SSK olan kola  bağlı çalışanlar 4A,  eski ismi Bağkur olan kola  bağlı çalışanlar 4B, ismi Emekli Sandığı olan kola bağlı  çalışanlar ise 4C olarak anılmaktadır.

4A eski adı SSK olan kola bağlı olarak  çalışan ve sigorta primleri SSK’ya ödenen kişileri kapsamaktadır. İş  yerlerinde sözleşmeli olarak çalışan kişiler 4/A’ya  bağlıdır. 4/A kolu daha sonraları çıkan 5510 sayılı  yeni kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde katılarak çalışmalarına devam etmektedir.  Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde olan kişileri kapsayan bu kol 5510 sayılı yeni kanun çıktıktan sonra 4A  olarak adlandırılmaya başlamıştır.

Yeni çıkan 5510 sayılı  kanun kapsamında Bağkur SSK ve Emekli Sandığı sistemleri  ayrı ayrı faaliyet göstermek yerine tek bir yerde toplanarak sosyal güvenlik kurumu’nun sistemine dahil edilmiştir.

E-Devlet İle 4a Hizmetleri

SGK 4A’ya bağlı olan sigortalılar Edevlet üzerinden Edevlet şifresi ile giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde mevcut olan hizmetlerini görebilmektedir. E-devlet üzerinden 4A kapsamında yer alan Almanya ile Bulgaristan Emekli Ödemeleri, Banka ve adres ile ilgili değişiklikler,  emekli aylıklarındaki kesintiler,  Emeklilerin  aylık bilgisi ile  belge doğrulaması, emeklilik kaydı, hizmet dökümü ve  belge doğrulama, emekli ödeme bilgileri,  sigortalı tescil kaydı tespiti,  on günden az süreli ev hizmetleri ile alakalı olarak işveren ve çalışan kişi sorgulaması  hizmetlerine ulaşmak mümkündür.

Kısaca 4A nedir  sorusunun cevabı geçmişe dönük bilgiler ve güncel bilgilere ulaşmak edevlet kapısı sayesinde oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.