Apache varsayılan olarak 80 portunu dinler. Ama ilave olarak başka bir port kullanılması gerekebilir. Örneğin 8081 portunu mail uygulama arayüzü için kullanacağımızı varsayalım.

 

httpd.conf dosyasını notepad ile açıyoruz..
Listen 80
kısmını buluyoruz ve hemen altına ekliyoruz:
Listen 8081

Apache’yi restart edelim ve uygulamanıza http://siteadi.com:8081 portu ile ulaşabilirsiniz.