Php ile Klasör ve Dosya İşlemleri

Php

Bu dersimizde Php ile klasörler ve dosyalar üzerinde işlemlerin nasıl yapıldığını öğreneceğiz.

CHMOD Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Php

CHMOD, web sunucusu üzerindeki dosyaya erişimin hangi yetkilerle yapılacağını belirtmek için yapılan yetki işlemidir.

Php Şifreleme Metodları (Md5, Crypt, Sha1 ve crc32)

Php

Bu dersimizde Php’nin güvenlik ile ilgili bölümlerinden olan Md5, Crypt, Sha1 ve crc32 metodlarını inceleyeceğiz.

Php ile Session Oturum Yönetimi

Php

Php4 versiyonu ile birlikte kullanılmaya başlanan Session yani Oturum, ziyaretçi bilgilerini diğer sayfalar arasında kullanabilmemizi, özelleştirilmiş sayfalar oluşturmamızı ve şifreli sayfalar gibi daha birçok konuda bize yardımcı olan çok faydalı bir özelliktir.

Php’de Aritmetik İşlemler

Php

Her programlama dili gibi Php’nin içinde de aritmetik işlemler vardır. İlk olarak 4 işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi inceleyelim.

Php Fonksiyonlar

Php

Fonksiyonlar çok esnek bir yapıya sahiptir, kendilerine gönderilen değer veya değerler doğrultusunda görevi olan işlemleri yaparlar. Genelde aritmetik işlemlerde kullanılırlar. Fonksiyon tanımlarken function() ifadesi kullanılır ve isimleri rakam ile başlayamaz.

Php Foreach Döngüsü

Php

Foreach döngüsü, bir dizi değişkenin bütün elemanları için istenilen işlemi yapar. For döngüsündeki gibi kaç defa tekrar edileceğini belirtmeyiz. Döngünün tekrarını dizideki eleman sayısı belirler. Kullanımı oldukça kolaydır.

Php While Döngüsü

Php

While döngüsü, parantez içinde belirtilen koşul doğru olduğu sürece istenilen kod bloğunu çalıştırır.

Php For Döngüsü

Php

Öncelikle döngü nedir bunu öğrenelim; Döngüler, istenilen işlemlerin belirtilen aralık kadar tekrarlanması veya başlangıç değerinden bitiş değerine kadar belirtilen sayılarla ilgili işlemi yaptırmak için kullanılırlar.

Php’de Operatörler

Php

Bu makalemizde Php’de kullanılan operatörlerin kullanımını öğreneceğiz.
oto aksesuarları | kamera sistemleri


Wordpress alt yapısı ve Silicon teması kullanılmıştır.

Copyright © 2017 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.