Php date() Fonksiyonu

Php 5 Yorum »

Php’nin tarih-zaman fonksiyonu.

Php htmlentities() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

htmlentities() fonksiyonu bir değerde bulunan < ve > taglarını temizlemek için kullanılır.

Php ctype_alpha() ve ctype_alnum() Fonksiyonları

Php 1 Yorum »

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder.

Php chr() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

chr() fonksiyonu verilen ASCII değerin karakter karşılığını verir.

Php ucfirst() Fonksiyonu

Php 1 Yorum »

ucfirst() fonksiyonu değerdeki sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

Php ucwords() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

ucwords() fonksiyonu bir değerdeki her kelimenin baş harflerini büyük harfe çevirir.

Php strtolower() ve strtoupper() Fonksiyonları

Php Yorum yok »

strtolower() ve strtoupper() fonksiyonları, değerdeki veriyi küçük harfe veya büyük harfe çevirmek için kullanılırlar.

Php scandir() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

scandir() fonksiyonu belirttiğiniz dizindeki tüm klasörleri ve dosyaları dizi olarak döndürür.

Php substr() Fonksiyonu

Php 3 Yorum »

substr() fonksiyonu bir değerin belirli bölümünü almak için kullanılır.
bakırköy güzellik salonu | kamera sistemleri


Wordpress alt yapısı ve Silicon teması kullanılmıştır.

Copyright © 2017 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.