Php date() Fonksiyonu

Php

Php’nin tarih-zaman fonksiyonu.

Php htmlentities() Fonksiyonu

Php

htmlentities() fonksiyonu bir değerde bulunan < ve > taglarını temizlemek için kullanılır.

Php ctype_alpha() ve ctype_alnum() Fonksiyonları

Php

ctype_alpha() fonksiyonu değerin alfabetik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. ctype_alnum() fonksiyonu ise numeraik olup olmadığını kontrol eder.

Php chr() Fonksiyonu

Php

chr() fonksiyonu verilen ASCII değerin karakter karşılığını verir.

Php ucfirst() Fonksiyonu

Php

ucfirst() fonksiyonu değerdeki sadece ilk kelimenin baş harfini büyük harfe çevirir.

Php ucwords() Fonksiyonu

Php

ucwords() fonksiyonu bir değerdeki her kelimenin baş harflerini büyük harfe çevirir.

Php strtolower() ve strtoupper() Fonksiyonları

Php

strtolower() ve strtoupper() fonksiyonları, değerdeki veriyi küçük harfe veya büyük harfe çevirmek için kullanılırlar.

Php scandir() Fonksiyonu

Php

scandir() fonksiyonu belirttiğiniz dizindeki tüm klasörleri ve dosyaları dizi olarak döndürür.

Php substr() Fonksiyonu

Php

substr() fonksiyonu bir değerin belirli bölümünü almak için kullanılır.

Php strlen() Fonksiyonu

Php

strlen() Fonksiyonu herhangi bir değerde bulunan karakterlerin sayısını verir. Örneğin ziyaretçinin üye kayıt sayfasında girdiği kullanıcı adı veya şifre uzunluğunu bu fonksiyon ile kontrol edebilirsiniz.
oto aksesuarları | kamera sistemleri | Bakırköy güzellik salonu


Wordpress alt yapısı ve Silicon teması kullanılmıştır.

Copyright © 2017 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.